MaharaA portfóliórólportfolió

A „portfólió” szó a „portare” (szállítani, vinni, ) és a „folium” (levél, irat) latin szavakból származik. Jelentése: irattartó, iratcsomag, az angol nyelvben (portfolio) pénztárcát is jelenthet.  Az utóbbi kapcsán alakulhatott ki a pénzügyi szakmában elterjedt fogalom – egy adott pillanatban a befektető tulajdonában lévő értékpapírok összessége.

portfolióA művészvilágban, az üzleti életben és az oktatásban egyaránt használatos: válogatott alkotások, munkák, dokumentumok gyűjteménye, tevékenységek bemutatása, amely  képet ad egy személy képességeiről, teljesítményéről, egy cég termékeiről, egy adott intézményben folyó munkákról. Az egyéni portfólió hasonló a szakmai önéletrajzhoz, de annál jóval többet nyújt, hiszen egy kollekcióval demonstrálja az adott személy munkavállalói, művészi képességeit. Az - e-portfólió - a hagyományos portfólió megújult, Interneten közzé tett, dinamikusan változtatható elektronikus változata.

 

A böngészőkben címszavakra rákeresve olyanok is megtalának, akikkel korábban semmilyen kapcsolatunk nem volt. Sorra véve röviden az előnyeit: az e-portfólió elérhetővé, kereshetővé, dinamikusan módosíthatóvá és hordozhatóvá transzformálja a hagyományos értelemben vett portfóliót.

 

Hátránya? Van. A látványos szakmai paletta webes publikálása időigényes alkotó munka, és a technológia sem kényeztet eléggé bennünket. Nem véletlen, hogy a hagyományos portfólió összeállítása is üzleti vállalkozássá nőtte ki magát. Előnyei azonban messze felülmúlják a a kezdeti nehézségeket, és mondjuk ki, a XXI. században elképzelhetetlen a siker anélkül, hogy nyomot hagyjunk a világhálón magunkról.

 

Publikálás

eporfoliokA kivitelezés eszköztára szinte végtelen:  lehet egy részletes bemutatkozás valamelyik közösségi oldalon, egy hálózati napló, de lehet professzionális szintű egyéni weboldal, egy céges vagy intézményi portál is.

Az igazi megoldást az erre a célra fejlesztett webes alkalmazások, az e-portfólió rendszerek kínálják, amelyekből jócskán találunk fizetős, de ingyenes verziót is. Ezek a rendszerek egyfelől számos szolgáltatással támogatját a tartalomszerkesztést és publikálást, például azzal, hogy kész sablonokat kínálnak az e-portfólió struktúrájának kialakításához. Alapvető szolgáltatásuk a címkézési lehetőség,  a publikált tartalmakban való keresés. A regisztrált felhasználók a tartalmakhoz megjegyzést fűzhetnek, és az e-portfólió tulajdonosának üzenetet, e-mailt küldhetnek, fórumokon véleményt cserélhetnek. egymással - az együttműködés, tudásmegosztás, online és offline kommunikáció minden lehetséges eszközét integrálják. (Ahol most vagyunk, az az ingyenes, nyílt forráskódú Mahara e-portfólió rendszer.)

Az e-portfólió típusai

Az e-portfólió tartalmában és megjelenésében egyaránt sokféle lehet az alkalmazási területtől, a céltól függően. A hagyományos értelemben vett portfólióhoz a személyes e-portfólió áll legközelebb. Célja lehet konkrét álláskeresés, karrier-, és kapcsolatépítés, vagy egyszerűen csak az, hogy új munkalehetőségeket találjunk magunknak.

 

A céges és az intézményi e-portfólió a szolgáltatások, termékek, tevékenységek bemutatásának marketing célú eszköze. A kettő összekapcsolása révén kialakulhat a hálózati  együttműködés, ami az egyéni karrier és az intézmény szempontjából egyaránt hasznos lehet. A munkatársak egyéni portfóliója korábban nem ismert képességekre deríthet fényt, amelyek a mindennapos találkozás során sem mindig válik ismertté. Nem egyik pillanatról a másikra, de szépen, fokozatosan kiépülhet  a dinamikusan bővülő intézményi tudástár.

 

Az e-portfólió rendszer a nem intézményi keretek között működő szakmai közösségek együttműködésére is alkalmas. Nem véletlen, hogy a programozók, a szoftverfejlesztők voltak az elsők az internetes szakmai fórumok kialakításában, hiszen már évekkel ezelőtt sem kellett külön órákat venniük ahhoz, hogy online eszmecserét folytassanak, vagy rátalaáljanak arra az emberre, aki tudhatja a választ az éppen felmerült programozási problémára. Az e-portfólió rendszerben adott a lehetőség arra, hogy nem informatikus szakemberek is egymásra találhassanak, egy éppen induló projekthez a megfelelő kompetenciával rendelkező munkatársra rátaláljanak. Persze ez csak akkor működhet, ha a szakmai profilját a mindenki körültekintően kidolgozza, aki közösséghez csatlakozik, legyen az szakember, egy cég vagy akár egy intézmény. Garancia lehet erre az, hogy az egyéni karrier, az üzleti megfontolások érdeke is ezt kívánja.

E-portfólió az oktatásban

Egy főiskolaAz oktatásban az e-portfólió a 80-as évektől terjedt el, elsősorban az angolszász országokban, az Egyesült Államokban, de az utóbbi években itthon is egyre több oktatási intézmény vezeti be, vagy foglalkozik a bevezetés lehetőségeivel. Az oktatási munkába való beillesztés nem egyszerű, az intézménynek számos szakmai (pedagógiai), szervezeti és technikai feltételt végig kell gondolni. Ezért alakult ki az amerikai egyetemeken az a gyakorlat, hogy külső céget bíznak meg az e-portfólió rendszer üzemeltetésével. Számos példát látunk arra is, hogy az oktatási intézmény alumni szolgáltatásokra is e-portfólió rendszert alkalmaz, egyrészt azért, hogy a végzett tanulók/hallgatók sorsát könnyebb legyen nyomon követni, másrészt a zért, hogy a platform a későbbi szakmai és munkakapcsolatok kialakulását katalizálja.

 

ÉrtékelünkA tanulók egyéni e-portfóliója olyan képességeket  is mérhetővé tehet, amelyek hagyományos értékelési módszerek előtt (társai, tanárai előtt) rejtve maradnak. Az értékelés persze nem egyszerű, a tanároktól kétségtelenül többletmunkát igényel. (Küldöldi egyetemeken bevált gyakorlat, hogy az értékelési munka terhét külső tutorok alkalmazásával igyekeznek csökkenteni, akik az értékelés formális, időigényes részfeladatait át tudják venni.)

  

Az e-portfólió oktatási alkalmazására sokféle megoldást találunk a pedagógiai integráció, és a választott platform tekintetében egyaránt. A legegyszerűbb esetben a tanulók/hallgatók az e-portfólió a tanulmányi évek alatt összegyűlt elektronikus dokumentumok gyűjteményéből alakul ki, amit folyamatosan bővítgetnek. Ez a megoldás a hálózatban rejlő együttműködési lehetőségeket messze nem aknázza ki,  az értékelést kifejezetten megnehezítheti, különösen akkor ha az intézmény azt sem írja elő, hogy a diákok egységes szerkezetű dokumentum sablonok alapján dolgozzanak.  

 

Az igazi megoldást a célszerűen, a pedagógiai célokat is integráló, kifejezetten erre a célra fejlesztett e-portfólió rendszerek jelentik.  Persze nem árt tisztában lenni azzal, ma Magyarországon még a kezdeteknél tartunk, igaz, hogy az úttörők érdemei nem lebecsülendők.