Andrea Kőváriné Kovács's Profile

Profil információk

Pécsett a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskolában matematikát tanítok.

  • Keresztnév: Andrea
  • Vezetéknév: Kőváriné Kovács

Kapcsolati információk

Eddigi tevékenységeimet, kompetenciáimat (készségeimet, képességeimet) mutatom be.

  • A hatékony tanítási-tanulási folyamat megvalósítása érdekében új módszerek megismerése, alkalmazása.
  • A megváltozott társadalmi igények mellett az értékek továbbításának módja.
  • Helyi feltételek javításának lehetőségei a tehetséggondozás érdekében.
  • Hatékonyan, sokoldalúan működő iskola feltételeinek megismerése.
Kezdés dátuma Végzés dátuma Betöltött pozíció
1989.08.16.
középiskolai tanár, igazgató: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola
Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése Tanügyigazgatás operatív feladatainak ellátása Intézményi belső szabályzók módosításának előkészítése (PP, Helyi tanterv, IMIP, Házirend, SZMSZ, Kollektív szerződés…) Tárgyi, személyi feltételek biztosítása (létszámgazdálkodás, intézményi vagyon gyarapítása, költségvetés tervezése, beszámoló készítése) Oktató-nevelő munka irányítása, tervezése, szervezése, ellenőrzése Partner kapcsolatok ápolása, bővítése
1986.10.01. 1989.08.15.
nevelőtanár: Geisler Eta Középiskolai Leánykollégium
Kollégiumi csoportvezető tanárként felelős voltam a tanulócsoport tanulmányi munkájáért, művelődéséért, szabadidő hasznos eltöltéséért, egészséges életmódjáért. Matematikából külön segítettem tanulásukat. Különböző programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása is feladatom volt.
Kezdés dátuma Végzés dátuma Végzettség
2009.11.19. 2009.11.21.
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató tanár (matematika) (tanúsítvány) at EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2009.07.06. 2009.07.08.
Matematika kompetencia alapú oktatás mentora (tanúsítvány) at EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2008.11.20. 2008.12.09.
Tanulásmódszertan tanítása (tanúsítvány) at Metódus-Tan Kiadói és Nevelői Betéti Társaság
2007.11.26. 2008.03.04.
E-learning, e- tananyagfejlesztő (tanúsítvány) at Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
2004.10.08. 2004.11.13.
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató tanár (matematika) (tanúsítvány) at SULINOVA Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht.
2001.09.01. 2004.06.15.
matematika szakos középiskolai tanár (egyetem) at ELTE TTK
2001.03.18. 2001.03.24.
Oktatási rendszer az Európai Unióban (tanúsítvány) at Europa-Haus Marienberg
1997.09.01. 1999.06.15.
közoktatási vezető szakvizsga (szakvizsga - egyetem) at BME
1997.02.01. 1997.06.15.
Helyi tantervkészítő informatikából (tanúsítvány) at Baranya Megyei Pedagógiai Intézet
1991.09.01. 1996.11.15.
számítástechnikai programozó (felsőfokú szakmai képesítés) at SZÁMALK
1987.09.01. 1990.06.15.
technika szakos középiskolai tanár (egyetem) at JPTE TTK
1983.09.01. 1987.06.03.
matematika-technika szakos általános iskolai tanár (főiskola) at JPTE TTK

Az alábbi szakterületeken:

2000-ben regisztrált az OKÉV az érettségi elnöki névjegyzéken.

2005-ben nyertem felvételt az Országos szakértői névjegyzékre szaktárgyi oktatás, tantervi szakértői tevékenység, tanügyigazgatás szakterületeken, matematika, intézményvezetés, pedagógiai program, iskolai belső szabályzók szakirányokban.

2005-től a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központ szaktanácsadójaként is az előbb említett szakterületeken dolgozom.

2009-ben nyertem felvételt a Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása - matematika programcsomag a 9-12. évfolyam számára képzések oktatói listájára.

Az intézményi minőségirányítási team tagjaként dolgoztam. Lehetőségem nyílt a Comenius –program megismerésére, megvalósítására.

Különböző vezetői, konfliktus-kezelő tréningeken vettem részt. A megszerzett ismereteket a minden napi gyakorlatban alkalmazom.

Tanügyigazgatás operatív feladatainak szervezése, koordinálása igazgatóként napi feladatom. Városi, regionális szinten vállalok szervezési feladatokat. (pl.: a kétszintű érettségi vizsga bevezetésével intézményünk minden vizsgaidőszakban vállalta emelt szintű vizsgák lebonyolítását a régióban)

A műszaki érdeklődésem motivált a szakom választása során is. Ebből adódik, hogy a különböző műszaki berendezések használata minden napos (amennyiben van rá lehetőségem), valamint az újonnan megjelenő korszerű eszközök megismerése számomra természetes igényként merül fel.

A PC-k megjelenésével először autodidakta módon sajátítottam el a használatukhoz szükséges ismereteket, majd intézményi keretek között mélyítettem el azokat. A napi munkám szerves része a számítógép használata, amellyel különböző felhasználói programokat használok. Az információszerzés nélkülözhetetlen eszköze az Internet használata.

 

Andrea Kőváriné Kovács ismerősei

Andrea Kőváriné Kovács üzenőfala

Nincs hozzászólás az üzenőfalon